آزمایش‌های هوش مصنوعی مولد گوگل و مایکروسافت تبلیغ‌کنندگان را نگران می‌کند

آیا گوگل یا مایکروسافت به نگرانی ها پاسخ داده اند؟ هر دو غول فناوری گفته اند که به مسائل مطرح شده توسط تبلیغ کنندگان گوش می دهند و فعالانه روی بازخورد آنها کار می کنند. با این حال، از آنجایی که این آزمایش‌های قرار دادن تبلیغات هنوز در مراحل اولیه آزمایش هستند، هنوز به بازاریابان حق انتخاب انصراف داده نمی‌شود.


دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


تبلیغ کنندگان چگونه واکنش نشان داده اند؟ بازاریابان دیجیتال نگران محتوایی هستند که برندهایشان به طور بالقوه می‌تواند با آن مرتبط باشد و مشتاق هستند که کنترل مکان‌هایی که آگهی‌هایشان به صورت آنلاین نشان داده می‌شوند را پس بگیرند. برخی از کسب و کارها به طور موقت هزینه تبلیغات خود را در پاسخ به چنین محدودیت هایی کاهش داده اند رویترز. دیگران این شیوه ها را به عنوان “استاندارد صنعتی نیستند” توصیف کرده اند.

در همین حال، مایکروسافت در حال آزمایش تبلیغات در چت ربات هوش مصنوعی Bing است. بار دیگر به تبلیغ کنندگان حق انتخاب انصراف داده نمی شود. با این حال، علی‌رغم نگرانی‌هایشان، چت ربات جدید بینگ تاکنون بازخورد مثبتی از جستجوگران دریافت کرده است و 71 درصد از آن در هفته راه‌اندازی آن استقبال کرده‌اند.

چرا ما اهمیت می دهیم: اگر محصولات یا خدمات آنها در کنار محتوای نامناسب تبلیغ شود، ممکن است برندها به طور بالقوه در معرض خطر آسیب به اعتبار خود قرار بگیرند. بازاریابان دیجیتال از گوگل و مایکروسافت می‌خواهند تا در پاسخ به آن‌ها این فرصت را به آنها بدهند که از آزمایش‌های قرار دادن تبلیغات خود انصراف دهند.

گوگل و مایکروسافت تبلیغاتی را در آزمایش‌های هوش مصنوعی قرار می‌دهند بدون اینکه به برندها حق انتخاب انصراف بدهند. اکنون تبلیغ کنندگان نگران هستند که محصولات و خدمات آنها در کنار محتوای نامناسب تبلیغ شود.

گوگل و مایکروسافت چه گفته اند؟ ما از گوگل و مایکروسافت خواسته ایم تا در مورد داستان ما نظر دهند و در صورت شنیدن پاسخ به روز رسانی خواهیم کرد.


منبع: https://searchengineland.com/google-microsoft-generative-ai-advertisers-428083

چه اتفاقی می افتد؟ گوگل ماه گذشته اعلام کرد که قصد دارد از تبلیغات جستجوی موجود در آزمایشات با Search Generative Experience جدید خود استفاده کند. این موتور جستجو همچنین گفت که تبلیغ‌کنندگان حق انتخابی برای انصراف نخواهند داشت، با این حال، عملکرد قرار دادن تبلیغات را در مرحله آزمایشی به دقت زیر نظر خواهد داشت.