ابعاد ساعت و تاریخ اکنون در GA4 موجود است

نیکول فارلی ویرایشگر زمین موتور جستجو است که همه چیزهای PPC را پوشش می دهد. او علاوه بر کهنه سرباز تفنگداران دریایی، پیشینه گسترده ای در بازاریابی دیجیتال، MBA و تمایل به جنایات واقعی، پادکست ها، سفر و تنقلات دارد.


منبع: https://searchengineland.com/hour-and-date-dimensions-now-available-in-ga4-389339

دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


کاری که ابعاد انجام می دهند. گوگل می گوید می توانید از این ابعاد برای پاسخ سریع به سوالاتی مانند:


تو عمیق تر درباره ابعاد تجزیه و تحلیل بیشتر بیاموزید اینجا.

ابعاد جدید توضیح ابعاد جدید در زیر آمده است:

  • ساعت ساعتی است که یک رویداد جمع آوری شده است.
  • ساعت نهم تعداد ساعاتی است که از شروع یک محدوده تاریخی مشخص شده است.
  • تاریخ + ساعت تاریخ و ساعت جمع آوری یک رویداد است.
  • هفته هفته رویداد است، یک عدد دو رقمی از 01 تا 53. هر هفته از یکشنبه شروع می شود و اول ژانویه همیشه در هفته اول است.
  • ماه ماه رویداد، یک عدد صحیح دو رقمی از 01 تا 12 است.

چرا ما اهمیت می دهیم. تبلیغ‌کنندگان می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره رویدادهای خود ببینند تا بتوانند کمپین‌های خود را بهتر بهینه کنند. از ابعاد برای دیدن تاریخ و ساعتی که رویداد شما کلیک ها، تبدیل ها یا هر نام رویداد دیگری که مشخص شده است را مشاهده کنید.


گوگل به تازگی ابعاد ساعت و تاریخ را برای Google Analytics 4 اضافه کرده است.

جدید در زمین موتورهای جستجو

بعد یک ویژگی داده های شما است. داده‌های شما را توصیف می‌کند و معمولاً متن است برخلاف اعداد. نمونه ای از یک بعد است نام رویداد، مناسبت، که نام رویدادی را نشان می دهد که شخصی در وب سایت یا برنامه شما راه اندازی می کند (مانند «کلیک»).

درباره نویسنده

نیکول فارلی