ابعاد سفارشی جدید با محدوده آیتم Google Analytics

تو عمیق تر برای آشنایی با نحوه بایگانی یا تنظیم ابعاد سفارشی، به سایت مراجعه کنید راهنمای راهنمای تجزیه و تحلیل.

کاری که آنها انجام می دهند. پارامترهای سفارشی در سطح مورد به شما این فرصت را می دهد که اطلاعات بیشتری در مورد محصولات در وب سایت یا برنامه خود جمع آوری کنید، که فراتر از پارامترهای استاندارد ارائه شده به طور پیش فرض است. به عنوان مثال، پارامترهای سفارشی خاص مورد را می توان برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد رنگ، اندازه، رتبه بندی مشتری و وضعیت در دسترس بودن محصول به کار برد.

محدودیت ها. گوگل پیشنهاد می کند که اگر به محدودیت های زیر رسیدید، مواردی را که استفاده نمی کنید بایگانی کنید و موارد جدید ایجاد کنید.

اسکرین شات 2023 03 17 در 8.12.40 AM 800x258
علاوه بر این، ثبت یک بعد سفارشی برای پارامتری که قبلاً به عنوان یک بعد تعریف شده است، مانند ابعاد صفحه و صفحه یا شناسه تراکنش، بهترین روش در نظر گرفته نمی‌شود. اگرچه این کاردینالیته را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بخشی از سهمیه ابعاد سفارشی شما را مصرف می کند.

چگونه کار می کند. هنگام ایجاد یک بعد یا متریک سفارشی، باید نام پارامتر رویداد سفارشی یا ویژگی کاربر سفارشی را که Analytics به بعد یا متریک جدید پیوند می‌دهد، ارائه کنید. متعاقباً، Analytics بعد یا متریک جدید ایجاد شده را با مقادیر جمع آوری شده از پارامتر رویداد یا ویژگی کاربر مربوطه پر می کند.

چرا ما اهمیت می دهیم. ابعاد و معیارهای سفارشی بینش های ارزشمندی را ارائه می دهند که می تواند عملکرد کمپین تبلیغاتی را بهبود بخشد، هدف گذاری را بهبود بخشد و در نهایت بازگشت سرمایه (ROI) را افزایش دهد.


منبع: https://searchengineland.com/new-google-analytics-item-scoped-custom-dimensions-394461

برای تبلیغ‌کنندگانی که دارای ویژگی استاندارد هستند، از ایجاد ابعاد سفارشی بیش از حد با دقت بالا خودداری کنید، زیرا می‌توانند بر گزارش‌های شما تأثیر منفی بگذارند و منجر به تجمع داده‌ها در ردیف (سایر) شوند.

گوگل آنالیتیکس قابلیت پردازش پارامترهای سفارشی مورد خاص را از رویدادهای تجارت الکترونیکی که در وب سایت یا برنامه شما رخ می دهد، معرفی کرده است. این پارامترها را می توان به عنوان ابعاد سفارشی ثبت کرد و در تحلیل اکتشافی مورد استفاده قرار داد.

بهترین شیوه ها قبل از ایجاد ابعاد و معیارهای سفارشی، Google توصیه می‌کند از ابعاد و معیارهای پیش‌فرض استفاده کنید.

Screen Shot 2023 03 17 at 8.10.21 AM 800x251