الگوریتم‌های سرعت صفحه 2010 و 2018 گوگل با موارد حیاتی وب جایگزین شدند.

در تاریخچه الگوریتم های رتبه بندی سرعت صفحه گوگل، ما سه اعلان مختلف داشتیم. اخیراً ما از سال 2020 به‌روزرسانی تجربه صفحه را داشتیم که از موارد حیاتی وب استفاده می‌کرد، در سال 2018 به‌روزرسانی سرعت صفحه Google را داشتیم و سپس در سال 2010 به‌روزرسانی سرعت سایت Google را داشتیم.

الگوریتم های سرعت صفحه قدیمی جان با استفاده از الگوریتم‌های قدیمی سرعت صفحه 2010 و 2018 به گوگل «نه» گفت.


منبع: https://searchengineland.com/googles-2010-and-2018-page-speed-algorithms-were-replaced-by-core-web-vitals-389229

جدید در زمین موتورهای جستجو

گوگل فقط از موارد حیاتی وب استفاده می کند. جان مولر گوگل تایید شده در توییتر که گوگل اکنون فقط از آخرین به روز رسانی برای رتبه بندی سرعت صفحه استفاده می کند، به ویژه به روز رسانی تجربه صفحه که سرعت صفحه را با استفاده از موارد حیاتی وب اندازه گیری می کند.

جان گفت: «همه چیز cwv است [core web vitals] now” هنگامی که در مورد اینکه آیا از الگوریتم های سرعت صفحه قدیمی استفاده می شود یا خیر پرسیده شد.

چرا ما اهمیت می دهیم. حقیقت این است که سرعت صفحه به عنوان یک فاکتور رتبه بندی بسیار سبک است و واقعاً تفاوت زیادی برای اهداف رتبه بندی ایجاد نمی کند. اما در هر صورت، خوب است بدانید که گوگل دیگر از الگوریتم‌های سرعت صفحه قدیمی استفاده نمی‌کند، حتی اگر ممکن است وجود دو یا چند الگوریتم رقیب برای گوگل بدیهی باشد.


نه، همه چیز در حال حاضر cwv است.

– johnmu: هیچ چیز دائمی نیست، همیشه از 302 استفاده کنید 💫 (@JohnMu) 28 اکتبر 2022

درباره نویسنده