بازاریابی جستجو: نقش ها، مسئولیت ها، چالش ها در حال تحول

طبق نظرسنجی جدید Search Engine Land، بازاریابان جستجو کمپین ها را طراحی، اجرا و بهینه سازی می کنند – و برای انجام موفقیت آمیز وظایف خود به شدت به صفحات گسترده متکی هستند.

در همین حال، 13 درصد از نقش فعلی خود یا «تا حدودی» یا «نه» راضی بودند. 11 درصد باقی مانده خنثی بودند.

سه مسئولیت بعدی برای همه پاسخ دهندگان یکسان بود (اگرچه درصدها بر اساس نقش متفاوت بودند):

  • طراحی و مدیریت گردش کار و فرآیندهای داخلی.
  • تحقیق و پیشنهاد محصولات فناوری بازاریابی جدید.
  • آموزش و پشتیبانی کارکنان بازاریابی در زمینه استفاده از محصولات فناوری بازاریابی.

رضایت شغلی بالاست. با وجود چالش ها و پیچیدگی روزافزون جستجو، 76% بازاریابان جستجو از نقش خود راضی هستند:

  • 25 درصد گفتند که “بسیار” راضی هستند.
  • 51 درصد گفتند که «تا حدودی» راضی هستند.
جستجوی رضایت نقش بازاریاب 800x390

در حالی که جابجایی های شغلی برای افراد عالی هستند، برای 67 درصد از سازمان ها در سال 2022 چالش برانگیز بودند.

Churn 2022

واضح است که هرچه در یک سازمان بالاتر بروید، زمان بیشتری را در صفحات گسترده صرف خواهید کرد:

  • 87٪ برای کارگردانان یا نقش های بالاتر.
  • 77 درصد برای مدیران/کارکنان.

نزدیک به 67 درصد از 510 پاسخ دهنده در آمریکای شمالی زندگی می کنند. 20 درصد در اروپای غربی زندگی می کنند. نتیجه گیری در این گزارش فقط به پاسخ های آن افراد محدود می شود. بقیه به دلیل تعداد محدود حذف شدند.

خوشبختانه، 33 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی گفتند که در سال 2022 نسبت به سال 2021 افزایشی را در سازمان های خود مشاهده نکردند.

به گفته پاسخ دهندگان ما، ریزش به طور قابل توجهی (31٪) یا متوسط ​​(36٪) افزایش یافت.

صفحات گسترده تجزیه و تحلیل، مدیریت پروژه، مدیریت محتوا، اتوماسیون بازاریابی و انواع دیگر ابزارهای بازاریابی را شکست دادند. اکثر ابزارها به طور مشابه توسط هر دو گروه استفاده شد.

ابزارهای بازاریابی 10 ساعت در هفته

بخشی از این رضایت ممکن است به بخش قبلی ما گره بخورد – چندین بازاریاب در دو سال گذشته شغل خود را تغییر داده اند. شما امیدوارید کسانی که شغل خود را تغییر داده اند (یا کسانی که تغییر شغل نداده اند) در حال حاضر از جایی که کار می کنند راضی باشند و وظایف روزانه خود را مفید بدانند.

بازاریابان جستجو در صفحات گسترده زندگی می کنند. پاسخ قاطع: صفحات گسترده. سوال: در صورت وجود، حداقل 10 ساعت در هفته روی کدام ابزارهای فناوری بازاریابی صرف کار می کنید؟

چرا ما اهمیت می دهیم. اگرچه بازاریابان جستجو دارای مسئولیت های متعددی هستند و با چالش های مختلفی مرتبط با نقش خود و فناوری استفاده می کنند، بررسی ما نشان می دهد که اکثر بازاریابان جستجو از کار خود راضی هستند.

این نظرسنجی دارای بیش از 20 سوال مربوط به نقش های شغلی، حقوق، فناوری، رضایت شغلی و چالش ها/ناامیدی ها بود. به پاسخ دهندگان این فرصت داده شد تا سن و جنسیت خود را آشکار کنند.


منبع: https://searchengineland.com/search-marketing-evolving-roles-responsibilities-challenges-395045

در اینجا لیست کامل مسئولیت هایی که در مورد آنها پرسیدیم آمده است:

جستجوی مسئولیت های بازاریاب

67 درصد گفتند که ریزش افزایش یافته است. استعفای بزرگ (معروف به تغییر سازمان بزرگ) در سال 2021 را به خاطر دارید؟ واقعی بود. لینکدین غرق به‌روزرسانی‌هایی در مورد افرادی بود که به سمت جدیدترین و بهترین فرصت‌های شغلی خود حرکت می‌کنند.

در سطح مدیر و بالاتر، 81 درصد از بازاریابان گفتند که طراحی، اجرا و بهینه سازی کمپین ها وظیفه اصلی آنهاست. برای مدیران / کارکنان، این تعداد 67٪ بود.

روش شناسی. ما از 510 بازاریاب بین 11 تا 23 ژانویه نظرسنجی کردیم. 413 نفر از آنها اطلاعات حقوق ارائه کردند. دعوت‌نامه‌ها برای شرکت در نظرسنجی در و توسط سرزمین موتورهای جستجو تقویت شد.

بزرگترین مسئولیت برای بازاریابان جستجو. بر اساس نظرسنجی ما، طراحی، اجرا و بهینه سازی کمپین ها مسئولیتی است که بر عهده اکثر بازاریابان جست و جو می باشد، چه به طور مستقیم و چه از طریق تیم آنها.