به‌روزرسانی جدید خط‌مشی خدمات یا محصولات خطرناک Google

تخلفات حساب‌هایی که این خط‌مشی را نقض می‌کنند، بدون هشدار قبلی با تعلیق فوری روبرو نخواهند شد. در عوض، حداقل هفت روز قبل از هر گونه تعلیق حساب، اخطاری صادر می شود.

در جولای 2023، Google Ads خط‌مشی محصولات و خدمات خطرناک خود را به‌روزرسانی می‌کند تا شامل تبلیغات مواردی شود که خطر مرگ یا آسیب شدید بدنی قریب‌الوقوع، اثبات‌شده و حل‌نشده دارند، به‌خصوص اگر موضوع توصیه‌های مصرف‌کننده یا فراخوان محصول بوده باشند. اجرای این به‌روزرسانی خط‌مشی از 3 جولای آغاز می‌شود.

چرا ما اهمیت می دهیم. با بررسی فعالانه و حذف هر گونه تبلیغاتی که در محدوده این خط‌مشی قرار می‌گیرد، تبلیغ‌کنندگان می‌توانند حضور آنلاین خود را حفظ کنند، از شهرت برند خود محافظت کنند و همچنان به طور موثر به مخاطبان هدف خود دست یابند.


منبع: https://searchengineland.com/new-update-to-googles-dangerous-products-or-services-policy-399191

چه باید کرد. توصیه می‌شود که تبلیغ‌کنندگان این به‌روزرسانی خط‌مشی را بررسی کنند تا مشخص کنند آیا هر یک از تبلیغات شما در محدوده این خط‌مشی قرار می‌گیرد یا خیر. اگر چنین است، تبلیغات مورد نظر را قبل از 3 ژوئیه 2023 حذف کنید.