معیارهای سئو و شاخص های کلیدی عملکرد هر بازاریاب باید بداند

از ترافیک وب سایت و نرخ کلیک گرفته تا مدل های انتساب فروش، کارشناسان سئو همه این موارد را در این وبینار پوشش می دهند.

ثبت نام امروز برای “ردیابی رشد از جستجوی ارگانیک: معیارهای سئو و KPIهایی که هر بازاریاب باید بداند” ارائه شده توسط Deepcrawl.


درباره نویسنده

سینتیا رامسران مدیر محتوای سفارشی در رسانه سوم، ناشران Search Engine Land و MarTech است. تخصص سینتیا یک داستان نویس چند کانالی با بیش از دو دهه تجربه بازاریابی محتوا/تحریریه، در حوزه بازاریابی، فناوری، مالی، تولید و صنایع بازی است. او نویسنده/تهیه کننده CNBC.com بود و رهبری فکری را برای KPMG ایجاد کرد. سینتیا اهل کوئینز، نیویورک است و لیسانس و MBA خود را از دانشگاه سنت جان به دست آورده است.


منبع: https://searchengineland.com/webinar-seo-metrics-and-kpis-every-marketer-should-know-387418

بیاموزید که کدام معیارهای فنی کلیدی سئو و سلامت وب سایت را باید در KPIهای بازاریابی خود لحاظ کنید – و چگونه می توانید تأثیر جستجوی ارگانیک و سلامت وب سایت را بر اهداف تجاری گسترده تر خود نشان دهید.

جدید در زمین موتورهای جستجو