نحوه تعریف هدف SERP و “نوع منبع” برای تجزیه و تحلیل بهتر


تجزیه و تحلیل SERP همراه با تحقیق کلمات کلیدی شما جزء اصلی هر کمپین سئو مدرن است.

تجزیه و تحلیل هدف جستجو در حال حاضر یک فرآیند در این است. اما وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل SERP می‌رسد، اغلب گزارش‌هایی را می‌بینم که در طبقه‌بندی نتیجه بر اساس هدف آن متوقف می‌شوند – و بس.

ما می دانیم که برای پرس و جوهایی با چندین تفسیر مشترک، Google کار می کند تا یک صفحه نتایج متنوع با تمایزهایی که اغلب عبارتند از:

  • هدف نتیجه (تجاری، اطلاعاتی).
  • نوع کسب و کار (نتیجه ملی، نتیجه محلی).
  • سایت های جمع آوری و مقایسه
  • نوع صفحه (استاتیک یا وبلاگی).

و سپس هنگام برنامه ریزی محتوا، ممکن است یک استراتژی بر اساس رتبه بندی برخی از قطعات اطلاعاتی در صفحه 1 توسط گوگل ایجاد کنیم، بنابراین ما نیز قطعات اطلاعاتی را ایجاد خواهیم کرد.

همچنین ممکن است از ابزاری برای «تجمیع» معیارها در صفحه اول و ایجاد امتیازات دشواری کلمات کلیدی مصنوعی استفاده کنیم.

این همان جایی است که این استراتژی سقوط می کند و به نظر من در آینده بازدهی رو به کاهش را نشان خواهد داد.

این به این دلیل است که اکثر این قطعات تجزیه و تحلیل نوع منبع را تایید یا در نظر نمی گیرند. من شخصا معتقدم که این به این دلیل است که دستورالعمل‌های ارزیابی کیفیت جستجو که منجر به تبدیل شدن EAT، YMYL و کیفیت صفحه به بخش عمده‌ای از کارهای روزمره ما شده است، در واقع از عبارت نوع منبع استفاده نمی‌کند، اما در مورد آن صحبت می‌کند. ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع برای مواردی مانند اطلاعات نادرست یا سوگیری.

هنگامی که ما شروع به بررسی انواع منبع می کنیم، همچنین باید مفاهیم آستانه کیفیت و اعتبار موضوعی را بررسی کرده و درک کنیم.

من در مورد آستانه های کیفیت و نحوه ارتباط آنها با نمایه سازی در مقالات قبلی که برای Search Engine Land نوشته ام صحبت کرده ام:

اما وقتی این را به تجزیه و تحلیل SERP مرتبط می‌کنیم، می‌توانیم بفهمیم که چگونه و چرا گوگل وب‌سایت‌ها و عناصری را انتخاب می‌کند که صفحه نتایج را تشکیل می‌دهد و همچنین به ایده‌ای مبنی بر اینکه رتبه‌بندی مؤثر برای برخی پرس و جوها چقدر می‌تواند عملی باشد، دست یابیم.

داشتن درک بهتر از قابلیت رتبه بندی به پیش بینی فرصت های ترافیکی بالقوه و سپس تخمین سرنخ/درآمد بر اساس نحوه تبدیل سایت شما کمک می کند.


دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


تعریف انواع منبع

تعریف انواع منبع به معنای عمیق تر از طبقه بندی وب سایت رتبه بندی به عنوان اطلاعاتی یا تجاری است، زیرا گوگل نیز عمیق تر می شود.

این به این دلیل است که گوگل وب سایت ها را بر اساس نوع آنها مقایسه می کند و نه فقط محتوای تولید شده. این امر به ویژه در صفحات نتایج جستجو برای پرس و جوهایی که می توانند هدف متفاوتی داشته باشند و نتایجی با هدف تجاری و اطلاعاتی را برمی گرداند رایج است.

اگر به پرس و جو نگاه کنیم [rotating proxy manager] ما می توانیم این را در عمل در 5 نتیجه برتر مشاهده کنیم:

# وب سایت نتیجه طبقه بندی قصد طبقه بندی نوع منبع
1 Oxylabs تجاری تجاری، نسل سرب
2 زایت تجاری تجاری، نسل سرب
3 گیک فلر اطلاعاتی اطلاعاتی، تجاری خنثی
4 گره من را خوشحال می کند اطلاعاتی کد منبع باز، غیر تجاری
5 Scraper API اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، تجاری

آستانه کیفیت بر اساس هویت وب سایت، نوع دامنه عمومی (نه فقط زیر دامنه یا زیرپوشه وبلاگ) و سپس زمینه تعیین می شود.

هنگامی که گوگل اطلاعاتی را برای جمع‌آوری صفحه نتایج جستجو بازیابی می‌کند، ابتدا وب‌سایت‌های بازیابی شده را بر اساس گروه نوع منبع آنها مقایسه می‌کند. بنابراین در مثال SERP، Oxylabs و Zyte ابتدا با یکدیگر مقایسه می شوند، قبل از سایر انواع منبع که برای گنجاندن انتخاب می شوند یا بر اساس وزن و حاشیه نویسی بالاترین رتبه را دارند.

سپس SERP بر اساس این رتبه بندی های بازیابی شده تشکیل می شود و سپس با داده های کاربر، ویژگی های SERP و غیره پوشانده می شود.

در ارزش اسمی، با درک انواع منبعی که Google برای نمایش دادن انتخاب می‌کند (و جایگاه آنها) برای جستارهای خاص، می‌توانیم بدانیم که آیا آنها عبارت‌های جستجوی مناسبی برای هدف قرار دادن با توجه به نوع منبع شما هستند یا خیر.

این نیز در SERP ها برای [x alternative] پرس و جوهایی که کسب و کار ممکن است بخواهد برای رقیب + ترکیبات جایگزین رتبه بندی کند.

به عنوان مثال، اگر به 10 نتیجه پیوند آبی برتر نگاه کنیم [pardot alternatives]:

# وب سایت نتیجه طبقه بندی قصد طبقه بندی نوع منبع
1 G2 اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
2 شعاع اعتماد اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
3 صعود اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
4 Capterra (وبلاگ) اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
5 فرم Iot اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
6 امور مالی آنلاین اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
7 گارتنر اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
8 آپلیکیشین را دریافت کن اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
9 دمودیا اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری
10 پیشنهاد نرم افزار اطلاعاتی سوگیری اطلاعاتی، غیر تجاری

بنابراین، اگر شما Freshmarketer یا ActiveCampaign هستید، در حالی که کسب و کار ممکن است این عبارت را به عنوان یک عبارت جستجوی مرتبط برای هدف تلقی کند، و با موقعیت محصول شما همخوانی دارد، به عنوان یک نوع منبع تجاری، بعید است که مورد توجه شما قرار گیرد.

این به این معنی نیست که داشتن صفحات پیام رسانی و مقایسه در وب سایت شما محتوای مهمی برای آموزش و تبدیل کاربر نیست.

انواع مختلف منبع آستانه کیفیت متفاوتی دارند

تمایز مهم دیگری که باید ایجاد کرد این است که انواع منبع مختلف آستانه های متفاوتی دارند.

به همین دلیل است که ابزارهای شخص ثالثی که امتیازات دشواری کلمه کلیدی را بر اساس معیارهایی مانند بک لینک برای همه نتایج در صفحه 1 ایجاد می کنند، دارای مشکلاتی هستند، زیرا همه انواع منبع در اکثر SERP ها به یک شکل ارزیابی نمی شوند.

این بدان معناست که برای تعیین “معیار” برای اینکه وب‌سایت و محتوای شما به چه موقعیتی هدایت کننده ترافیک می‌رسد، باید با سایر وب‌سایت‌ها با انواع منبع مشابه مقایسه کنید، و سپس نوع محتوایی را که آنها دارند مقایسه کنید. در حال رتبه بندی با.

خوشه های موضوعی و فراوانی

ایجاد خوشه‌های موضوعی خوب و داشتن درخت‌های اطلاعاتی با قابلیت دنبال کردن آسان به موتورهای جستجو اجازه می‌دهد تا نوع منبع وب‌سایت و «عمق مفید بودن» شما را با سهولت بیشتری درک کنند.

به همین دلیل است که به نظر من، برای تعدادی از پرس و جوها در یک فضا (مثلاً فناوری)، احتمالاً وب سایت هایی مشابه G2 و Capterra را برای طیف گسترده ای از پرس و جوها می بینید.

یک موتور جستجو می تواند سطح اطمینان بیشتری در بازگرداندن این وب سایت ها در SERP ها، صرف نظر از نوع نرم افزار/فناوری داشته باشد، همانطور که این وب سایت ها دارند:

  • فرکانس های انتشار بالا
  • درخت اطلاعات منطقی
  • شهرت قوی برای اطلاعات مفید و دقیق ایجاد کرد

هنگام توسعه صفحات وب در دسته‌های موضوعی، جدای از معناشناسی و تحقیقات خوب کلمات کلیدی، درک مبانی رابط‌های زبان طبیعی، به ویژه مجموعه استنتاج زبان طبیعی استانفورد (SNLI) نیز مهم است.

اصول اولیه این است که شما باید فرضیه را در مقابل متن آزمایش کنید، و نتیجه این است که یا متن مستلزم، متناقض یا بی طرف در برابر فرضیه است.

برای یک موتور جستجو، اگر صفحه وب با فرضیه مغایرت داشته باشد، ارزش پایینی خواهد داشت و نباید بازیابی یا رتبه بندی شود. در حالی که اگر صفحه وب مستلزم پرس و جو باشد یا در برابر پرس و جو بی طرف باشد، می توان آن را برای رتبه بندی در نظر گرفت تا هم پاسخ و هم دیدگاه بالقوه بدون تعصب (بسته به پرس و جو) ارائه دهد.

ما این کار را تا حدی از طریق کانون‌های محتوا/خوشه‌های محتوا انجام می‌دهیم که در پنج سال گذشته به‌عنوان راه‌هایی برای نشان دادن EAT و ایجاد دارایی‌های قابل پیوند و با اعتبار بالا برای عبارت‌های جستجوی غیر مارک، محبوب‌تر شده‌اند.

این امر از طریق معماری اطلاعات خوب در وب‌سایت، و مختصر بودن در خوشه‌های موضوعی و پیوندهای داخلی ما به دست می‌آید و هضم آن را برای موتورهای جستجو در مقیاس آسان‌تر می‌کند.

انواع منبع را برای اطلاع از استراتژی سئو خود بشناسید

با درک بهتر انواع منبعی که بیشترین رتبه را برای جستارهای جستجوی هدف دارند، می‌توانیم استراتژی‌ها و پیش‌بینی‌های بهتری تولید کنیم که نتایج فوری‌تری به همراه داشته باشد.

این گزینه بهتری است به جای سوق دادن به سمت عبارات جستجویی که ما برای آنها مناسب نیستیم و احتمالاً شاهد بازگشتی در ترافیک در برابر سرمایه گذاری منابع نخواهیم بود.


نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده مهمان است و لزوماً سرزمین موتور جستجو نیست. نویسندگان کارکنان در اینجا فهرست شده اند.


جدید در زمین موتورهای جستجو

درباره نویسنده

دن تیلور رئیس بخش سئو فنی در آژانس SALT، متخصص سئو فنی مستقر در بریتانیا و برنده جایزه کوئینز 2022. Dan با یک تیم کار می کند و بر آن نظارت می کند که با شرکت هایی از شرکت های فناوری و SaaS گرفته تا تجارت الکترونیک سازمانی کار می کنند.


منبع: https://searchengineland.com/serp-intent-source-type-analysis-388116