چه کسی تایید شده است؟ کی نیست؟ چه کسی می داند، این توییتر است

برای ادامه به علامت آبی نیازی ندارم.

قبل از 2 آوریل، توییتر پیام متفاوتی را نشان داد: “این حساب تأیید شده است زیرا در Twitter Blue مشترک است.”

ماروین: «توئیتر بیش از یک دهه است که جنبه جدایی ناپذیر زندگی حرفه ای من بوده است توییت کرد. “برای ادامه به علامت آبی نیازی ندارم.”

چرا ما اهمیت می دهیم. قرار بود نام توییتر برای حساب‌های «قابل توجه» در 1 آوریل ناپدید شود. نیویورک تایمز آن را از دست داد) اما بسیاری دیگر هنوز این نام را از دست نداده اند. و با نزدیک شدن به 15 آوریل، مدیر عامل توییتر، ایلان ماسک، گفته است که از 15 آوریل فقط حساب های تأیید شده واجد شرایط حضور در توصیه های For You هستند.

افزودن عبارت “یا یک حساب تایید شده قدیمی است” تشخیص اینکه چه کسی برای چک مارک آنها پرداخت کرده و چه کسی این کار را نکرده است، غیرممکن شده است. احتمالاً امید این است که توییتر ثبت نام های بیشتری را برای Twitter Blue ایجاد کند.

تشدید سردرگمی. 500 تبلیغ‌کننده برتر توییتر، و همچنین 10000 سازمانی که بیشتر دنبال می‌شوند با تأیید قبلی، طبق برنامه جدید سازمان‌های تأیید شده، طبق گزارش‌ها، حساب‌های تأیید شده – بدون پرداخت پول را ادامه خواهند داد.
منبع: https://searchengineland.com/twitter-verified-account-confusion-395168

و قبل از 1 آوریل، در حساب‌های تأیید شده قدیمی، پیام «This is a legacy verified account» را می‌بینید. ممکن است قابل توجه باشد یا نباشد. بیشتر بدانید“: