چک لیست ارزیابی نهایی جستجوی پولی شما

درباره نویسنده

سینتیا رامسران

سینتیا رامسران مدیر محتوای سفارشی در رسانه سوم، ناشران Search Engine Land و MarTech است. تخصص سینتیا یک داستان نویس چند کانالی با بیش از دو دهه تجربه در زمینه بازاریابی محتوا/تحریریه است. او نویسنده/تهیه کننده CNBC.com بود و رهبری فکری را برای KPMG ایجاد کرد. سینتیا اهل کوئینز، نیویورک است و لیسانس و MBA خود را از دانشگاه سنت جان به دست آورده است.


منبع: https://searchengineland.com/webinar-your-ultimate-paid-search-evaluation-checklist-392147

جدید در زمین موتورهای جستجو

شرکت کنندگان یاد خواهند گرفت که چگونه عملکرد آژانس جستجوی پولی خود را ارزیابی کنند و در مورد اینکه آیا نیازهای خاص خود را برآورده می کنند یا خیر، تصمیمات آگاهانه بگیرند. علاوه بر این، شرکت کنندگان یک چک لیست جامع دریافت خواهند کرد تا از آن به عنوان راهنما در طول ارزیابی های آژانس خود استفاده کنند. به ما بپیوندید تا یاد بگیرید چگونه آژانس جستجوی پولی خود را به طور موثر ارزیابی کنید یا استراتژی داخلی خود را بهبود بخشید.

اگر به دنبال ارزیابی کار آژانس جستجوی پولی خود هستید یا در مورد استراتژی جستجوی پولی خود به کمک نیاز دارید، این چک لیست ارزیابی نهایی آژانس جستجوی پولی را دریافت کنید.

ثبت نام امروز برای «چک لیست ارزیابی نهایی جستجوی پولی شما،» ارائه شده توسط iQuanti.