چگونه اتوماسیون جستجوی پولی گوگل بازی را برای بازاریابان تغییر داده است

ثبت نام امروز برای “چگونه اتوماسیون جستجوی پولی گوگل بازی را برای بازاریابان تغییر داده است!ارائه شده توسط iQuanti.


جدید در زمین موتورهای جستجو

به Vishal Maru، معاون راه‌حل‌های iQuanti بپیوندید، زیرا او درباره سه وظیفه ارزش افزوده که بازاریابان باید روی آن تمرکز کنند و همچنین بهترین روش‌ها را برای فعال کردن اتوماسیون به طور موثر یاد می‌گیرد، بحث می‌کند.

جستجوی پولی

درباره نویسنده

سینتیا رامسران مدیر محتوای سفارشی در رسانه سوم، ناشران Search Engine Land و MarTech است. تخصص سینتیا یک داستان نویس چند کانالی با بیش از دو دهه تجربه در زمینه بازاریابی محتوا/تحریریه است. او نویسنده/تهیه کننده CNBC.com بود و رهبری فکری را برای KPMG ایجاد کرد. سینتیا اهل کوئینز، نیویورک است و لیسانس و MBA خود را از دانشگاه سنت جان به دست آورده است.


منبع: https://searchengineland.com/webinar-how-google-paid-search-automation-has-changed-the-game-for-marketers-387536

با افزایش اتوماسیون از طرف Google – مناقصه هوشمند، تبلیغات جستجوی پاسخگو و غیره، نحوه رویکرد بازاریابان به مدیریت جستجوی پولی تکامل یافته است. اتوماسیون می تواند اطلاعات بیشتری را برای درک بهتر مقصود کاربر، شخصی سازی پیام مناسب و ارائه پیشنهاد مناسب برای هر جستجو ترکیب کند.