گزارش جدید صفحه فرود Google Analytics 4

از گزارش برای ارزیابی اثربخشی صفحات فرود خود استفاده کنید. اگر هنوز GA4 را راه‌اندازی نکرده‌اید، از این راهنما برای راهنمایی شما در این فرآیند استفاده کنید.

عمیق تر حفاری کنید. مقاله راهنما را بخوانید گوگل برای اطلاع از نحوه فیلتر کردن، سفارشی کردن و تنظیم گزارش.


نیکول فارلی ویرایشگر زمین موتور جستجو است که همه چیزهای PPC را پوشش می دهد. او علاوه بر کهنه سرباز تفنگداران دریایی، پیشینه گسترده ای در بازاریابی دیجیتال، MBA و تمایل به جنایات واقعی، پادکست ها، سفر و تنقلات دارد.


منبع: https://searchengineland.com/new-google-analytics-4-landing-page-report-390337

چرا ما اهمیت می دهیم. می توانید گزارش صفحه فرود را در مبحث Engagement در ناوبری سمت چپ داشبورد خود بیابید. اگر بخش موضوع تعامل وجود ندارد، می‌توانید گزارش را از طریق کتابخانه گزارش اضافه کنید.

انواع گزارش جدید گوگل به افزودن انواع گزارش های جدید در GA4 ادامه می دهد. در اینجا جدیدترین ها هستند.

گزارش جدید معیارهای زیر را مقایسه می کند:

  • میانگین زمان تعامل در هر جلسه
  • تبدیل ها
  • کاربران جدید
  • بازدیدها
  • کل درآمد

جدید در زمین موتورهای جستجو

گزارش جدیدی در شهر وجود دارد، و به شما کمک می‌کند اثربخشی صفحات فرود Google Analytics 4 (GA4) را ارزیابی و بهینه کنید.

درباره نویسنده