گوگل دیگر برچسب‌های متعارف را برای محتوای سندیکایی توصیه نمی‌کند

حتی قبل از آن، Google News یک برچسب خاص برای نشان دادن منبع محتوای شما داشت. هیچ کس از آن استفاده نکرد، بنابراین گوگل پشتیبانی از آن را متوقف کرد.

از canonicals برای محتوای سندیکایی استفاده نکنید. توصیه قبلی گوگل این بود که از کسانی که محتوای شما را به اشتراک می‌گذارند بخواهد از یک برچسب متعارف استفاده کنند تا به Google اطلاع دهند که محتوا از سایت شما کپی شده است. مسئله این است که همیشه مانع از برتری محتوای سندیکایی از منبع اصلی نشد. گوگل به شما پیشنهاد کرد که برچسب متعارف را مسدود کنید یا از آن استفاده کنید، گوگل سپس نوشت: «ناشرانی که به دیگران اجازه می‌دهند محتوا را مجدداً منتشر کنند، می‌توانند با درخواست از کسانی که بازنشر می‌کنند، اطمینان حاصل کنند که نسخه‌های اصلی‌شان در Google News عملکرد بهتری دارند. مسدود کردن یا استفاده کنید ابتدایی. Google News همچنین کسانی را که مطالبی را بازنشر می‌کنند تشویق می‌کند که به طور فعال چنین محتوایی را مسدود کنند یا از محتوای متعارف استفاده کنند، تا بتوانیم محتوای اصلی را بهتر شناسایی کنیم و به آن اعتبار مناسب دهیم.»

“عنصر پیوند متعارف برای کسانی که مایلند از تکرار توسط شرکای سندیکا اجتناب کنند، توصیه نمی شود، زیرا صفحات اغلب بسیار متفاوت هستند. موثرترین راه حل این است که شرکای محتوای شما را مسدود کنند. برای اطلاعات بیشتر، ببینید از تکرار مقاله در Google News خودداری کنید، که همچنین توصیه هایی در مورد مسدود کردن محتوای سندیکایی از جستجوی Google دارد.”

اگر ناشرانی دارید که محتوای شما را به اشتراک گذاشته‌اند، که از آن‌ها می‌خواهند از برچسب متعارف استفاده کنند، دیگر (یا هرگز نبوده است) یک استراتژی موثر برای اطمینان از اینکه محتوای شما از شرکای سندیکای شما بالاتر می‌رود، نیست.

اکنون گوگل می گوید که عنصر پیوند متعارف برای محتوای سندیکایی توصیه نمی شود. در عوض، برای جلوگیری از تکرار، دسترسی به محتوای سندیکایی را مسدود کنید. گوگل این اطلاعات جدید را در این سند راهنما پست کرده است اینجا.

آیا می توانید آنها را مجبور کنید که محتوای گوگل را مسدود کنند؟ من شک دارم.


منبع: https://searchengineland.com/google-no-longer-recommends-canonical-tags-for-syndicated-content-406491

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر محتوای سندیکایی شده‌اید و از تگ متعارف برای جلوگیری از تکرار استفاده می‌کنید، به نظر می‌رسد گوگل اکنون می‌گوید که این برچسب کار را انجام نمی‌دهد. در عوض، گوگل از شما می خواهد که مطمئن شوید صفحه را از ایندکس شدن مسدود می کنید.

چه خبر. Google این پاراگراف را تحت بخش «محتوای هم‌رسانی» پست کرد: