گوگل نام های جدید سایت، فاویکون و برچسب حمایت شده را در جستجوی دسکتاپ منتشر کرد

ارتقاء فاویکون. گوگل همچنین توصیه می‌کند که اسناد را دوباره بازبینی کنید فاویکون ها برای آخرین بهترین شیوه ها اکنون گوگل همچنین به شما پیشنهاد می‌کند نمادی با حداقل 48 پیکسل و مطابق با نماد موجود ارائه کنید دستورالعمل های فاویکون.

در اینجا برچسب “sponsored” جایگزین برچسب “ad” می شود:

Google Sponsored Label Desktop 800x480

به نظر می رسد. در اینجا یک اسکرین شات از نام سایت جدید و فاویکون به روز شده در جستجوی دسکتاپ آمده است – توجه داشته باشید، رابط قدیمی فقط URL داشت، نه نام سایت یا فاویکون:

نام سایت Google Favicon Desktop 721x600

چرا ما اهمیت می دهیم. با هر تغییری در جستجوی گوگل و طراحی نتایج جستجو، جستجوگرها ممکن است متفاوت کلیک کنند. بنابراین نرخ کلیک خود را در کنسول جستجوی گوگل کنترل کنید و ببینید که آیا نیاز به ایجاد تغییراتی در نام سایت و/یا فاویکون خود دارید تا هر گونه بهبودی در نرخ کلیک خود از جستجوی Google ایجاد کنید.

تبلیغات. این همچنین در تبلیغات جستجوی Google روی دسکتاپ نیز منتشر می شود، بنابراین اندازه نام سایت، فاویکون ها و همچنین برچسب تبلیغات در جستجوی موبایل برجسته تر خواهد بود. در واقع، گوگل در اکتبر گذشته و امروز در دسکتاپ، برچسب “Sponsored” را در جستجوی موبایل منتشر کرد و از ژانویه 2020 رسماً جایگزین برچسب “تبلیغات” شد.

گوگل نام سایت ها، فاویکون ها و برچسب های حمایت شده را در جستجوی دسکتاپ پس از راه اندازی آن در اکتبر گذشته در جستجوی موبایل منتشر کرده است. گوگل از آن زمان نسخه دسکتاپ را آزمایش می کند نوامبر گذشته، و اکنون به طور رسمی هم در جستجوی دسکتاپ و هم در تلفن همراه فعال است.

کنترل نام سایت ها گوگل در ماه اکتبر توضیح داد که جستجوی گوگل از چندین روش برای شناسایی نام سایت برای نتیجه جستجو استفاده می کند. اما اگر بخواهید، می‌توانید از داده‌های ساختاریافته در صفحه اصلی خود استفاده کنید تا به گوگل اطلاع دهید که نام سایت برای سایت شما چیست. گوگل مستندات خاصی در این مورد جدید دارد داده های ساختار یافته نام سایت در اینجا موجود است.

این تغییر ماه‌ها پیش روی موبایل اجرا شد، اما این احتمال وجود دارد که بر جستجوی دسک‌تاپ تأثیر متفاوتی بگذارد.


منبع: https://searchengineland.com/google-rolled-out-new-site-names-favicon-and-sponsored-label-on-desktop-search-394084

چرا تغییر. گوگل اکتبر گذشته گفت که تفاوت این است که به ارائه «اطلاعات بیشتر درباره سایت هایی که می بینید» کمک می کند تا بتوانید در مورد وب سایت هایی که بازدید می کنید احساس اطمینان کنید. در اینجا اطلاعات بیشتری از Google در مورد این تغییرات آورده شده است: