Bing Chat چرخش چت را افزایش می دهد، تصاویری را به درخواست های سفر اضافه می کند و ایجاد کننده تصویر Bing را گسترش می دهد.

تصاویر در سفر Bing Chat اکنون نتایج بصری بیشتری را برای درخواست های سفر شما نشان می دهد و ایجاد می کند. این تصاویر همچنین حاوی پیوندهایی مستقیم به نتایج سفر بینگ هستند.

این چیزی است که به نظر میرسد:

بینگ چت Travel.gif

در نهایت، این محدودیت ها از بین خواهند رفت، اما ابزارهای هوش مصنوعی مانند این گران هستند و برای اجرا به سرور نیاز دارند، بنابراین مایکروسافت به آرامی آن را افزایش می دهد.

در اینجا یک GIF از آن در عمل آمده است:

Image Creator.gif

چت بیشتر می شود. بینگ چت اکنون از 30 نوبت چت در هر مکالمه پشتیبانی می کند که از 20 نوبت چت در هر مکالمه بیشتر است. به علاوه، اکنون مجاز به 300 نوبت چت در روز هستید. بینگ توضیح داد، “این افزایش همچنین برای هر مکالمه ای در تاریخچه چت شما اعمال می شود.” بنابراین شما مجاز هستید به مکالماتی که ممکن است قبلاً به حد مجاز نوبت خود رسیده اید بازگردید و از جایی که متوقف کرده اید ادامه دهید، بدون اینکه در نوبت شما حساب شود.

چرا ما اهمیت می دهیم. ما به پیگیری این پیشرفت‌ها در بینگ چت، Google Bard، SGE و سایر پیشرفت‌های هوش مصنوعی ادامه خواهیم داد. سرعت پیشرفت ها در حال افزایش و سرعت فوق العاده سریع است.


منبع: https://searchengineland.com/bing-chat-increases-chat-turns-adds-visuals-to-travel-queries-and-expands-bing-image-creator-427832

Bing Image Creator گسترش یافت. Bing Image Creator اکنون نه تنها در حالت خلاقانه، همانطور که در چت بینگ راه اندازی شد، کار می کند، بلکه اکنون در همه حالت های چت، از جمله حالت های دقیق و متعادل، کار می کند.

مایکروسافت بینگ در این هفته تعدادی بهبود را برای چت بینگ منتشر کرده است، از جمله نوبت های بیشتر چت، تصاویر بیشتر و گسترش ایجاد کننده تصویر بینگ.