Google توصیه می‌کند تبدیل‌های GA4 را به Google Ads وارد کنید

ممکن است تبلیغ‌کنندگانی که یک حساب Google Ads مرتبط دارند، پیامی دریافت کرده باشند که توصیه‌های تبدیل‌های وارداتی جدید را توصیه می‌کند.

اگر حساب GA4 شما واجد شرایط واردات باشد، احتمالاً کارتی در بالای صفحه عکس فوری تبلیغات، به عنوان کارت در صفحه اصلی یا به عنوان کارت در صفحه Insights Hub ظاهر می‌شود.

گوگل از بازاریابان خواسته است تا تبدیل‌های وب و برنامه خود را از Google Analytics 4 به Google Ads وارد کنند.

دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


چرا ما اهمیت می دهیم. وارد کردن داده‌ها زندگی را برای بازاریابان آسان‌تر می‌کند، زیرا می‌توانند به تبدیل وب و برنامه خود در Google Ads دسترسی داشته باشند، به این معنی که نیازی به بازگشت به GA4 ندارند. همچنین به تبلیغ‌کنندگان کمک می‌کند تا پیشنهادات را بهتر بهینه کنند که به طور بالقوه منجر به بهبود عملکرد می‌شود.


چگونه داده های تبدیل به بازاریابان کمک می کند؟ ردیابی تبدیل به این معنی است که چگونه بازاریابان متوجه می شوند که کدام یک از تبلیغات آنها واقعاً منجر به فروش می شود. بنابراین ضروری است که آنها به راحتی به این داده ها دسترسی داشته باشند تا در صورت لزوم، کمپین ها را اصلاح کنند، مانند اصلاح کلمات کلیدی، بودجه، مناقصه و موارد دیگر. این در نهایت منجر به به حداکثر رساندن سود و کاهش هزینه ها در تبلیغات گوگل می شود.

شیرجه عمیق. برای دریافت مفیدترین و دقیق ترین داده ها و استفاده از آخرین ویژگی های گوگل، موتور جستجو را بخوانید توصیه های GA4 راهنما.


منبع: https://searchengineland.com/google-recommends-importing-ga4-conversion-ads-428801