Google مشکلی را گزارش می‌کند که بر روی Share Impression و Auction Insights تأثیر می‌گذارد

کی مشکل برطرف میشه در مورد زمان برطرف شدن این مشکل هیچ گونه ETA وجود ندارد. اما گوگل می‌گوید که تا 1 سپتامبر به‌روزرسانی ارائه می‌کند. تبلیغ‌کنندگان می‌توانند داشبورد وضعیت را بررسی کنند اینجا.

Google از ۲۹ اوت با مشکلی در رابطه با گزارش‌دهی Auction Insights و Impression Share مواجه شده است.

ما از مشکلی در ارتباط با تأخیر در گزارش اشتراک‌گذاری و اطلاعات مزایده برای کمپین‌های جستجو از تاریخ 8/29 مطلع هستیم و در تلاش برای رفع آن هستیم. این روی ارائه آگهی یا استراتژی‌های پیشنهاد خودکار تأثیری ندارد. ما در اینجا به روز رسانی خواهیم داشت: https://t.co/o5sTGAwBbc

— AdsLiaison (@adsliaison) 31 آگوست 2022

به روز رسانی. اکنون موضوع حل شده است.

چرا ما اهمیت می دهیم. اگر می‌خواهید در مورد Share Impression گزارش دهید یا از Auction Insights برای مدیریت کمپین‌های خود استفاده می‌کنید، ممکن است بخواهید منتظر بمانید تا مشکل حل شود تا از تأثیر اطلاعات نادرست بر تصمیم‌هایتان جلوگیری کنید.


آنچه گوگل می گوید. Ads Liason Ginny Marvin در توییتی گفت که تیم آنها در حال کار برای رفع این مشکل است و هیچ تاثیری بر ارائه تبلیغات یا استراتژی‌های پیشنهادی نخواهد داشت.


منبع: https://searchengineland.com/google-reports-issue-affecting-impression-share-and-auction-insights%EF%BF%BC-387671

جدید در زمین موتورهای جستجو

درباره نویسنده