Google Bard را برای بهبود پاسخ های ریاضی و منطقی به روز می کند

ساندار پیچای، مدیر عامل گوگل در نیویورک تایمز گفت که گوگل عمدا نسخه سبک وزن بارد را عرضه کرد و با گذشت زمان بهتر خواهد شد. مصاحبه امروز منتشر شد

پیشرفت های ریاضی در راه است. Krawczyk افزود، برنامه نویسی به زودی به Bard می آید.

گوگل پالم. PalM مخفف Pathways Language Model است. این یک مدل زبان بزرگ است که توسط گوگل با 540 میلیارد پارامتر توسعه یافته است. محققان همچنین نسخه‌های کوچک‌تری از PaLM (مدل‌های 8 میلیارد و 62 میلیارد پارامتری) را برای آزمایش اثرات مقیاس مدل آموزش دادند.

توییت ها توئیت های او با این اطلاعیه:

بنابراین بارد را دوباره امتحان کنید و ببینید آیا امروز بهتر از دیروز است یا خیر.
منبع: https://searchengineland.com/google-says-bard-was-updated-to-improve-math-and-logic-responses-395127